PISANI TEST PROVERE ZNANJA: EKG - poremećaji razdražljivosti i sprovodljivosti

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u ČETVRTAK, 01.decembra 2022. u 14 časova Sali "Kalna", hotel "Stara planina" održati KE u okviru udruženja PISANI TEST PROVERE ZNANJA:

 

EKG - poremećaji razdražljivosti i sprovodljivosti

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar. Udruženje ZASINK (Web adrese: www.zasink.com i www.sldzajecar.org.rs)

AUTORI TESTA:

prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov, dr Aleksandar Jolić

Način sprovođenja testiranja: Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;)

Testiranje se sastoji od PREDAVANjA autora testa u trajanju od 2h i iščitavanju literature u trajanju od 1 sata. Nakon toga polaznici testa pristupaju rešavanju testa u trajanju od 2 sata. Učesnik je USPEŠNO završio edukaciju ako ima više od 60% tačnih odgovora (odnosno od 50 pitanja treba da ima na  30 pitanja tačne odgovore). Broj pitanja u TESTU: 50

PRISTUP  LITERATURI

Literatura potrebna za rešavanje testa biće dostupna na internet adresama sajta SLD Podružnice Zaječar (Web adrese: www.sldzajecar.org.rs;) pre termina održavanja testa.

 

Adresa:Srpsko lekarsko društvo - Podružnica Zaječar.Zdravstveni centar Zaječar.19000 Zaječar, Rasadnička b.b.Web adresa: www.sldzajecar.org.rswww.zasink.com

 E-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.comangiosala.zajecar@gmail.com

     LITERATURA:


1.Hindricks G., Potpara T., Dagres N., et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS): The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC

  1. Brugada J, Katritsis DG, Arbelo E, et all. 2019 ESC Guidelines for the management of patients with supraventricular tachycardia. European Heart Journal (2019) 00, 165.
  2. Steffel J, Verhamme P, Potpara T. Et al. The 2018 EHRA Practical Guide on the use of NOAC in patients with atrial fibrillation. European Heart Journal (2018) 39, 1330–1393.
  3. Kusumoto FM., Schoenfeld MH., at al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. JACC VOL. 74, NO. 7, 2019.:e51 – 156.
  4. Al-Khatib SM., Stevenson WG., Ackerman MJ., et al. 2017 AHA/ACC/HRS Guideline for Management of Patients With Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. JACC VOL. 72, NO. 14, 2018.:e91 – 220.
  5. Silvia G. Priori S.G., Lundqvist C. B., Mazzanti A., et al. 2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal (2015) 36, 2793–2867.
  6. Glikson М., Nielsen ЈC, Kronborg MB., et al.  2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. The Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). European Heart Journal (2021) 42, 3427_3520.

 

TEST je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-475/2022-01 Datum: 15.08.2022. godine. Evidencioni broj A-1-1313/22 (red 24).

 Na osnovu ove odluke TESTIRANI dobija 5 boda, autori testa po 7 boda.
Ciljna grupaLekari

 

Prijave slati  zaključno sa 30.11.2022.godine u 21 h.na mejl adresu: bratimirkajelenkovic@gmail.com ili na “licu mesta”

Podaci za prijavu:

Ime

Prezime

Zvanje

Zanimanje

Broj Licence

Mesto rada

 

Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.combratimirkajelenkovic@gmail.com. Telefon: 062/80-39-570 .  

 

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: sld.podruznicazajecar@gmail.com  
Telefon: 062/80-39-570

SVE INFORMACIJE O 8. ZAJEČARSKOM SIMPOZIJUMU INTERVENTNE KARDIOLOGIJE - ZASINK 2022, SA MEĐUNRODNIM UČEŠĆEM pod nazivom:

SRČANA INSUFICIJENCIJA U FOKUSU-NOVINE U KARDIOLOGIJI 2022.

MOŽETE PRATITI NA  Web adresi: www.zasink.com Udruženja ZASINK