Uticaj digitalnih medija na decu i mlade

Poštovani, 
Obaveštavamo Vas da će se u utorak  05.septembra 2023. u 14 časova u Amfiteatru DZ ZC Zaječar održati

SEMINAR (Ostali nacionalni seminari):
„ Uticaj digitalnih medija na decu i mlade

Organizator: SLD - Podružnica Zaječar

Suorganizator: ZC Zaječar

PRIJAVNI LIST


Predavači: dr Brankica Vasić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, Ljiljana Tešanović

SEMINAR je akreditovan odlukom ZSS:  153-02-00118/2023-01

Datum: 22.05.2023. godine Evidencioni broj: A-1-1106/23 (red 103). MB 07010940

Na osnovu ove odluke učesnik SEMINARA dobija 4 boda, predavač 8 boda.
Ciljna grupa: Lekari, Farmaceuti, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari, Biohemičari, Stomatolozi, Pedagozi, Psiholozi

Cena KMEza članove SLD, 1000,00 dinara, za ostale 2000,00 dinara ( moguća je i UPLATA “NA LICU MESTA”). Trajanje nastave u satima: 3 sata i 20 minuta.Maksimalan predviđen broj slušalaca KE: 200
Prijava za SEMINAR ( na sajtu SLD Podružnuice Zaječar: //www.sldzajecar.org.rs)

 

Prijava za SEMINAR: zaključno sa 04.05.2023. godine u 24 h.
Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt:  sld.podruznicazajecar@gmail.com.Telefon: 062 80 39 570

NAPOMENA:* Članovi SLD Podružnice Zaječar koji su uplatili 1000,00 dinara za KE ne plaćaju kotizaciju!!!

PRIMER POPUNJAVANJA UPLATNICE:
Primalac
: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., Zaječar 19000, Srbija
TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar.Broj računa: 205-0000000167929-22. SVRHA UPLATE: KE SLD Podružnica Zaječar 05.092023. Poziv na broj- Vaš broj licence prijavljivanje traje zaključno sa rokom, koji je naveden u pozivu za sastanak

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE

(satnica, teme, metod obuke i predavači) 

 

(satnica, teme i predavači)

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

13.50-14.00

Svečano otvaranje i upoznavanje učesnika sa temama seminara

 

 

14.00-14.35

Medija i zdravlje dece predškolskog uzrasta

predavanje

Dr Brankica Vasić

14.35-15.00

 

Diskusija na teme iz prvog dela seminara

Moderatori:D Brankica Vsić i LjiljanaTešanović. Prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković

15.00-15:35

Uticaj digitalnih medija na decu školskog uzrasta i u periodu adolescencije

predavanje

Prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković

15.35-16:10

Uticaj digitalnih medija na psihosocijalni razvoj dece i mladih

predavanje

Ljiljana Tešanović.

16.10-17:00

 

Diskusija na teme iz drugog dela seminara

Prim. mr sc med dr Bratimirka Jelenković, Ljiljana Tešanović Dr Brankica Vasić.

19.20

Test.Zatvaranje seminara

 

 

* predavanje, vežbe, diskusija, rad u grupi itd.