Praktični aspekti primene hormonske supstitucije u menopauzi


Poštovani,
Obaveštavamo Vas da će se 22.3.2012. godine, četvrtak, u 13h,
u Amfiteatru Doma Zdravlja u Zaječaru, održati
Stručni sastanak:
"Praktični aspekti primene hormonske supstitucije u menopauzi"
Stručni sastanak u zdravstvenoj ustanovi i prvatnoj praksi sa predavačem po pozivu
Organizator: DZ Dr “Simo Milošević”  Beograd

PREDAVAČ
1. Dr sci med Terezija Mošković

Program Stručnog sastanka

Satnica Tema Metod obuke* Predavač
13h-15h "Praktični aspekti primene hormonske supstitucije u menopauzi" predavanje Dr sci med Terezija Mošković

Stručni sastanak akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS) (broj: 153-02-4246/2010-02) u aprilskom roku 2011. godine), odlukom broj A-1-1949/11 (red 64).
Na osnovu ove odluke učesnik Stručnog sastanka dobija 2 boda, predavač 3 boda.
Cena KME: besplatna
Ciljna grupa: lekari, medicinske sestre, babice
Trajanje nastave u satima: 2 sata

Preuzmite prijavu za sastanak

Prijava za stručni sastanak: sld.podruznicazajecar@gmail.com zaključno sa 21.03.2012. godine u 22 h.

Podružnica Zaječar Srpskog lekarskog društva
Predsednik Podružnice Zaječar
Dr Bratimirka Jelenković
Kontakt: bratimirkajelenkovic@gmail.com Telefon: 062/80-39-570